Banner Instructies via de Instruct-Pro App

Contact

sectoren Bouw & Infra

Thema duurzame inzetbaarheid op de agenda van de bouw

Onderzoek EIB maakt uitval in de bouw inzichtelijk

Het recentelijk door het Economisch instituut voor de Bouw uitgevoerde onderzoek becijfert dat de uitvalkosten voor de totale bouw en infra jaarlijks ongeveer 1,9 miljard euro bedraagt. Daarvan betreft bijna 30% de kosten ten gevolge van productieverlies, waarvan het bouwplaatspersoneel ruim 60% voor hun rekening neemt.

In het kader van de energietransitie, woningbouw en infrastructurele projecten ligt er meer dan ooit nadruk op behoud van werknemers en duurzame inzetbaarheid. Scholing en innovatie (inclusief digitalisering) van werkprocessen vormen twee speerpunten om de uitvalkosten te verminderen.

Instruct-Pro Safety App is zo’n voorbeeld van digitalisering. Duidelijke digitale instructies maken het vakmensen (bouwplaats- en UTA-personeel) eenvoudiger om elke stap in het bouwproces conform de richtlijnen uit te voeren. Bovendien zorgen de daarmee verkregen data voor analyse-mogelijkheden om het werkproces een volgende keer verder te optimaliseren. 

De Instruct-Pro Safety App is ontwikkeld voor grote en kleinere organisatie en kan worden verbonden met andere bedrijfssoftware voor nog meer gemak.

Instructies via de Instruct-Pro App
Digitalisering in de bouwsector

Digitale adoptie cloudsoftware ook in de bouw

Het CBS onderzocht het gebruik van digitale software bij bouwbedrijven. Hieruit blijkt dat  steeds meer bouwbedrijven de cloudsoftware omarmen, enerzijds omdat de gegevens realtime beschikbaar zijn en anderzijds omdat de kosten per medewerker steeds lager worden, er geen onderhoud en geen specifieke ICT-kennis nodig is.

Ook de gebruikersvriendelijkheid van nieuwe en bestaande software neemt enorm toe, waardoor er ook een korte implementatietijd nodig is. In 2021 is de verwachting dat het gebruik van SaaS software  in de bouw zal toenemen.

Uit onderzoek van Canon blijkt dat 48% van de bouwbedrijven topprioriteit geeft aan de digitale transformatie van bouwprocessen.

Werkinstructies digitaal

In samenwerking tussen fabrikanten van installaties en materialen, bouwbedrijven en Instruct-Pro komen er meer en meer specifieke plaatsing- en onderhoudsinstructies ter beschikking. De handige safety-app zorgt ervoor dat uw vaklieden deze ook op elke locatie en elk moment van de dag kunnen gebruiken.

Meer weten over de werking van Instruct-Pro?