Must-reads over Instruct-Pro aandachtsgebieden

Checklists online met Instruct-Pro

Geplaatst op: 27/01/2021 | Categorieën: Faalkosten, Toepassingen, Veilig werken | Tags: , , , , | Auteur: Harry Vorenkamp

Checklists krijgen een nieuwe dimensie door de vernieuwde Instruct-Pro Checklists. Organisaties en hun werknemers werken door het gebruik van online checklists aan de optimale kwaliteit van het werkproces. Hierbij verzamelt de checklist data tijdens het maakproces, de audits en inspecties als onderdeel van de industriële waardeketen. Als gevolg hiervan ontstaat een directe verbinding tussen de werkvloer en het management.

Het grote gebruikersgemak maakt de checklists ready-to-go

Er zijn altijd vele lijstjes in omloop die bijdragen of zouden moeten bijdragen aan de de kwaliteit van het productieproces. Onder invloed van de steeds verder oprukkende industriële automatisering leveren machines meer en meer data. Dit geldt voor o.a. data voor onderhoud en energieverbruik. Niet alleen machines vormen onderdeel van de industriële waardeketen, maar juist ook mensen en hun handelen zijn in deze keten onmisbaar. Mensen ervaren de bestaande lijstjes vaak als lastig en controlerend. Je moet weer iets afvinken op een papieren lijstje en wat gebeurt er eigenlijk mee. Deze natuurlijk weerstand was voor Instruct-Pro Checklist de reden om het ‘lijstjes denken’ samen met onze relaties eens goed onder de loep te nemen. De weerstand heeft twee belangrijke redenen. Ten eerste het gebruikersgemak van de papierenlijstjes en ten tweede het gemis aan rapportages.

Deze beide uitgangspunten verwerkte Instruct-Pro in de vernieuwde Instruct-Pro Checklists.  Gebruikers volgen op hun mobiel of tablet de sterk visuele online checklist en geven aan welke stappen in de checklist zijn uitgevoerd. Foto’s, video en eventueel extra commentaar bijvoegen is eenvoudig.

De digitalisering van checklists versnellen rapportages.

Het digitaliseren van lijstjes is natuurlijk geen doel op zich. Daarom integreert Instruct-Pro de gegevens direct met het bestaande ERP-systeem van de onderneming, dan wel maken organisaties gebruik van het dashboard van Instruct-Pro. Hierdoor ontstaat een verrijkte databank op basis waarvan conclusies getrokken kunnen worden en verbeteracties worden uitgevoerd. Om de tweede oorzaak van weerstand tegen lijstjes weg te nemen richt Instruct-Pro zich op de rapportages. Deze op de doelgroep afgestemde rapportages zijn direct beschikbaar te maken!

Het intuïtieve gebruik van de online checklists geeft daarmee aan iedere gebruiker inzicht in het resultaat van zijn handelen. Geen lijstjes die blijven liggen en geen uitblijvende rapportages. Wel een glimlach bij positieve resultaten en betrokkenheid bij verbeterprocessen. De feedback van leidinggevenden op de resultaten kan per checklist online teruggegeven worden aan de gebruikers. Dus ook hier een directe mogelijkheid om te het gebruik van checklists te stimuleren. In een demo worden de functionaliteiten snel duidelijk.

De integratie met de stap-voor-stap werkinstructies biedt nog meer resultaat

Met Instruct-Pro volgen gebruikers de online stap-voor-stap werkinstructies die zijn opgesteld door ervaren specialisten in een organisatie. De Instruct-Pro Checklists zijn daarvan een vast onderdeel, maar worden nu ook als separate module aangeboden.

Een werkinstructie al dan net gekoppeld aan een project wordt met behulp van de software in de applicatie opgemaakt en beschikbaar gesteld aan individuele of groepen gebruikers. Ook fabrikanten van machines en installaties stellen deze werk- of installatie instructies steeds vaker beschikbaar binnen de applicatie. Het aantal gebruikers en daarmee de kracht van het systeem groeit dagelijks onder invloed van de digitalisering van werkprocessen. Instruct-Pro werkt aan de toekomst waarin kwaliteit, veiligheid en inzetbaarheid samen met vermindering van faalkosten de toon blijven zetten.