Must-reads over Instruct-Pro aandachtsgebieden

Faalkosten verminderen met Instruct-Pro

Geplaatst op: 09/03/2020 | Categorieën: Faalkosten, Toepassingen | Tags: , , , , | Auteur: Henriette Roodenburg

Faalkosten zijn de kosten die ontstaan door fouten (falen) in het voortbrengingsproces. Door deze fouten is het product of de dienst die u levert te laat of niet volgens de overeengekomen kwaliteit geleverd.

De meeste oorzaken van alle onnodige kosten liggen in de gebrekkige communicatie met onduidelijke gegevens uitwisseling. Zo kunnen deze optreden tijdens het inkoopproces, bij de facturatie, tijdens opleidingen, tijdens projectbesprekingen – kortom op tal van momenten ontstaan mogelijke faalkosten. Ook het aantal betrokken partijen verhoogt de kans op faalkosten.

Faalkosten en de voorbereiding

De verkoper die een project verkoopt waar de organisatie niet goed in is, verhoogt de kans op faalkosten. Het zorgt in de projectvoorbereiding voor stress en onzorgvuldigheid. Het bijhouden van de voorbereidingsuren is veelal onvoldoende. Een goed inzicht in urenbesteding ontbreekt derhalve. Uiteindelijk worden de faalkosten vooral zichtbaar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Faalkosten kunnen ook ontstaan door het te laat bestellen van noodzakelijke materialen, door onvoldoende gekwalificeerd personeel, door een te volle planning of door de opdrachtgever zelf. Kortom de kwaliteit van de voorbereiding bepaalt in hoge mate de uiteindelijke kosten.

Mede om het hoge geldbedrag wordt de bouw regelmatig als voorbeeld gebruikt, maar elke organisatie in elke branche kent haar eigen faalkosten.

De kosten van de oplossing

Onderzoeken in de bouw tonen schattingen van faalkosten ter waarde van 10% of meer van de totale omzet, terwijl de winst nauwelijks de 2-5% haalt. Andere berekeningen geven aan dat dit percentage gemakkelijk de 40% aantikt door verspilling van materialen, inefficiënte urenbesteding en bijvoorbeeld ongelukken. Grotere organisatie zijn vatbaarder voor deze onnodige kosten door de complexiteit van de projecten. Ook kleinere organisatie kunnen uiteraard hun winst vergroten door meer te focussen op voorkoming van herstelkosten.

De gefragmenteerde aanpak van specialismen in projecten leidt onherroepelijk tot een grotere complexiteit en dynamiek. Als je de faalkosten wilt verminderen lijkt het onvermijdelijk eerst kosten te moeten maken. Bijvoorbeeld in een software systeem, in opleiding, in de methode van bedrijfsvoering of o.a. in het vaststellen van de daadwerkelijke oorzaken van de ‘uitglijders’ in de organisatie / het project.

Een foutloos systeem is echter duur. Te duur soms. Risico’s zijn onderdeel van de dagelijkse praktijk. De kosten van de oplossing zijn bij voorkeur dus lager dan het totaal van de verwachte herstelkosten.

Onnodige kosten gefaseerd verminderen

Geschikte ERP software maakt informatie op een slimme manier toegankelijk. Iedereen kent de financiële software, de inkooppakketten en voorraadbeheer systemen. Om faalkosten effectief te verminderen is het van belang dat iedereen in de organisatie actief meewerkt. De interne en externe faalkosten verminderen vooral door duidelijke werkinstructies ter voorkoming van herstelkosten en (bijna) ongelukken. Organisatie spelen veelvuldig met de vragen “Wat…’ en ‘Waarom…’. Hoe gaan organisaties echter om met de vraag ‘Hoe….’?

Juist in de beantwoording van deze vraag ligt de kracht van duidelijke werkinstructies. Hoe moeten de (deel)taken uitgevoerd worden voor het beste resultaat?

Tijdens de uitvoering van werkzaamheden op locatie ontstaan ook onnodige kosten. Projectmanagement en uitvoerende vakmensen beschikken graag eenduidige werkinstructies en heldere projectinformatie. De software van Instruct-Pro voorziet in die behoefte. Alle functies om werkprocessen zijn met deze krachtige software 24/7 binnen handbereik.