Banner zorg Instruct-Pro

Contact

Instruct-Pro in de Gezondheidszorg sector

In deze tijd geloven wij juist éxtra in oplossingen

E-Health, AI en werkinstructies

Meer zorg met minder mensen vraagt om innovatieve oplossingen en efficiënter werken. Daarbij is het gebruik van nieuwe informatie- en internettechnologieën om de gezondheidszorg te verbeteren van groot belang. e-Health is daarmee een feit. 

Door de aanwezigheid van data kan met behulp van AI analyses uitgevoerd worden voor verdere verbetering van de zorg en werkprocessen.

De juiste werkinstructies (ook voor de niet primaire zorgtaken)  brengen efficiëntie en voorkomen (faal)kosten. Instruct-Pro software wordt ingezet voor de secundaire zorgtaken met grote impact.

desinfecteren in de zorg
Instruct-Pro schoonmaak in de zorg

Kloof tussen verschillende ICT-toepassingen

Integratie tussen de verschillende ICT-oplossingen vraagt net als de kosten veel aandacht. Daarom beschikt Instruct-Pro over een handige API om direct alle gegevens van de uitgevoerde werkzaamheden in het ERP-systeem van de organisatie te plaatsen. Op deze manier blijven de werkprocessen eenvoudig en beheersbaar. 

Standaardisering met maatwerk

De gebruikers hebben geen onderhoud aan de Instruct-Pro software (SaaS). Wij gaan voor maatwerk waar nodig, en standaard waar het kan. Beproefde software en verdere ontwikkeling op basis van gebruikerservaringen.

Meer weten over de werking van Instruct-Pro?

                                                                Interessante organisaties voor zorg en welzijn